Openbaar groen in Amersfoort

Openbaar groen? Daar valt niets over te vertellen! Bewijs ons het tegendeel en vertel ons jouw verhaal.

Er gebeurt veel op het gebied van (openbaar) groen in Amersfoort (denk aan plantsoenen, boomspiegels, buurttuinen). Steeds meer inwoners spelen een actieve rol bij het inrichten of onderhouden van openbaar groen.

Wat heb jij met openbaar groen? Waar wordt je blij van en zou je meer van willen zien? Waar baal je van?

Vertel ons een verhaal, ervaring of anekdote die voor jou staat voor jouw beleving van openbaar groen in Amersfoort.

De Vertelmaatschappij